Medlemskap

 

Type
medlemskap
Pris pr. mnd
Vanlig
Student /
Honnør
CrossFit 699,- 599,-
Drop-in WOD (pris pr. gang) 200,- 200,-

 

* Alle medlemskap har 6 måneders bindingstid.

 

I motsetning til de fleste andre CrossFit-sentere i Norge, må ikke våre medlemmer gjennom et dyrt og obligatorisk nybegynnerkurs. I stedet for får du nøye gjennomgang av det du måtte ha behov for, kun ved å være med på vanlige timer.

 

Crossfit_0024

 

Hvordan bli medlem?

 

Kom innom vårt senter og fyll ut kontrakt. Du vil da få tilgang til vårt innloggingssystem, og står fritt til å melde deg på våre gruppetimer.

 

Medlemskap hos CrossFit Tromsø gir:

 • Tett oppføliging og coaching av 1-2 sertifiserte trenere på HVER fellestrening
 • Ubegrenset tilgang på WODs/gruppetreninger
 • Fri tilgang på egentrening innenfor åpningstidene
 • Stor variasjon og tilrettelagt trening
 • Ferdig planlagte WODs/treninger hver dag hele uken
 • Rabatter på utstyr, klær, kurs og arrangementer.
 • Invitasjon til arrangementer forbeholdt CrossFit medlemmer.
 • Mulighet for Personlig Trening (PT)
 • Resultater som overgår forventingene dine

 

 

Kortere medlemskap:

Alle våre medlemskap innebærer 6 måneders bindingstid. I særskilte tilfeller vil det være mulig å inngå et kortere abonnement. I så tilfelle må det tas kontakt med daglig leder Stefan Revang på stefan@bbgym.no

 

 

Frysing av abonnement:

Medlemskapet kan ved særskilte årsaker fryses i inntil 12 mnd. med fullt betalingsfritak. Følgende årsaker gjelder:

 • Sykdom/skade, med sammenhengende sykdoms-/skadeperiode i minimum 2 mnd. 
 • Graviditet 
 • Midlertidig utsestasjonering i sammenheng med jobb/studier/militærtjeneste

 

Dokumentasjon for årsaker må fremvises ved forespørsel.

 

Merk at bindingstiden for medlemskapet forskyves tilsvarende fryseperioden, slik at det fortsatt blir 6 betalende måneder før medlemskapet kan sies opp.
Fritaket gis i hele kalendermåneder. Frys av medlemeskapet skal alltid godkjennes av CrossFit Tromsø før frysepeioden og fritak for betaling innvilges.

 

 

Oppsigelse:

Alle medlemskap har oppsigelsestid på 2 mnd fra første hele måned. For å si opp medlemskapet må følgende skjema fylles ut og sendes inn til stefan@bbgym.no. Oppsigelsesskjema CrossFit Tromsø