MØRKETIDSKAMPANJE

Vi kickstarter mørketida og feirer med nyankommet utstyr og superpriser på medlemskap.

Headcoach Mendis er i ekstase over nye muligheter i programmeringen!

Tren hos oss fra 399,- / mnd

Les mer og velg medlemskapet som passer deg best!

 

MEDLEMSKAP PRIS PR MND BLI MEDLEM
CF Ordinær Mørketidskampanje 699,- VELG
CF Student Mørketidskampanje 549,- VELG
CF Ordinær u/binding 899,- VELG
CF Student u/binding 799,- VELG
CF Teens 399,- VELG
KOMBOMEDLEMSKAP
K24 Crossfit + Kampsport 999,- VELG
K24 Crossfit + Bare trening 799,- VELG
K24 Total 1099,- VELG

 

Som medlem vil du nyte godt av samarbeidet vi har med vårt søsterselskap BB Gym Bodø. Blant annet vil programmeringen være planlagt i samarbeid mellom våre trenere, BB Gym Bodøs LVL 3 coach, K24s spesialist i idrettsfysioterapi og fysiske trenere. Hovedfokus vil være periodisering og belastningsstyring. To av de viktigste årsakene til progresjon og skadeforebygging!

Som medlem hos Crossfit Tromsø vil du også nyte godt av prioritert helsetilbud og reduserte priser hos Klinikk24. Herunder screeningundersøkelser, fysisk testing (kraft,vo2max, laktat, mobilitet, m.m), akuttimer, henvisning til røntgen/MR/CT, rask tilgang til ortoped med mere. Klinikk24 har betydelig kompetanse innen idrettsskader og rehabilitering, ernæring etc. På klinikken finner du fysioterapeuter, spesialist i idrettsfysioterapi, manuellterapeuter, kiropraktor, muskelterapeuter og massører.

* Alle medlemskap har 6 måneders bindingstid.

 

I motsetning til de fleste andre CrossFit-sentere i Norge, må ikke våre medlemmer gjennom et dyrt og obligatorisk nybegynnerkurs. I stedet for får du nøye gjennomgang av det du måtte ha behov for, kun ved å være med på vanlige timer.

 

 

Medlemskap hos CrossFit Tromsø gir:

 • Tett oppføliging og coaching av 1-2 sertifiserte trenere på HVER fellestrening
 • Ubegrenset tilgang på WODs/gruppetreninger
 • Fri tilgang på egentrening innenfor åpningstidene
 • Stor variasjon og tilrettelagt trening
 • Ferdig planlagte WODs/treninger hver dag hele uken
 • Rabatter på utstyr, klær, kurs og arrangementer.
 • Invitasjon til arrangementer forbeholdt CrossFit medlemmer.
 • Mulighet for Personlig Trening (PT)
 • Resultater som overgår forventingene dine
 • Behandlingsgaranti hos Klinikk24 til sterkt reduserte priser

 

Kortere medlemskap:

Alle våre medlemskap innebærer 6 (betalende) måneders bindingstid. I særskilte tilfeller vil det være mulig å inngå et kortere abonnement. I så tilfelle må det tas kontakt med oss via mail post@k24.no eller telefon 99 10 24 24

 

Frysing av abonnement:

Medlemskapet kan ved særskilte årsaker fryses i inntil 12 mnd. med fullt betalingsfritak. Følgende årsaker gjelder:

 • Sykdom/skade, med sammenhengende sykdoms-/skadeperiode i minimum 2 mnd.
 • Graviditet
 • Midlertidig utsestasjonering i sammenheng med jobb/studier/militærtjeneste

 

Dokumentasjon for årsaker må fremvises ved forespørsel.

 

Merk at bindingstiden for medlemskapet forskyves tilsvarende fryseperioden, slik at det fortsatt blir 6 betalende måneder før medlemskapet kan sies opp.
Fritaket gis i hele kalendermåneder. Frys av medlemeskapet skal alltid godkjennes av CrossFit Tromsø før frysepeioden og fritak for betaling innvilges. Frist for frysing av medlemskapet er innen utgangen av foregående måned.

 

Oppsigelse:

Alle medlemskap har oppsigelsestid på 2 mnd fra første hele måned. For å si opp medlemskapet må følgende skjema fylles ut og sendes inn til alexander.mednis@k24.no. Oppsigelsesskjema CrossFit Tromsø

 

Som medlem vil du nyte godt av samarbeidet vi har med vårt søsterselskap BB Gym Bodø. Blant annet vil programmeringen være planlagt i samarbeid mellom våre trenere, BB Gym Bodøs LVL 3 coach, K24s spesialist i idrettsfysioterapi og fysiske trenere. Hovedfokus vil være periodisering og belastningsstyring. To av de viktigste årsakene til progresjon og skadeforebygging!

Som medlem hos Crossfit Tromsø vil du også nyte godt av prioritert helsetilbud og reduserte priser hos Klinikk24. Herunder screeningundersøkelser, fysisk testing (kraft,vo2max, laktat, mobilitet, m.m), akuttimer, henvisning til røntgen/MR/CT, rask tilgang til ortoped med mere. Klinikk24 har betydelig kompetanse innen idrettsskader og rehabilitering, ernæring etc. På klinikken finner du fysioterapeuter, spesialist i idrettsfysioterapi, manuellterapeuter, kiropraktor, muskelterapeuter og massører.

* Alle medlemskap har 6 måneders bindingstid.

 

I motsetning til de fleste andre CrossFit-sentere i Norge, må ikke våre medlemmer gjennom et dyrt og obligatorisk nybegynnerkurs. I stedet for får du nøye gjennomgang av det du måtte ha behov for, kun ved å være med på vanlige timer.

 

 

Medlemskap hos CrossFit Tromsø gir:

 • Tett oppføliging og coaching av 1-2 sertifiserte trenere på HVER fellestrening
 • Ubegrenset tilgang på WODs/gruppetreninger
 • Fri tilgang på egentrening innenfor åpningstidene
 • Stor variasjon og tilrettelagt trening
 • Ferdig planlagte WODs/treninger hver dag hele uken
 • Rabatter på utstyr, klær, kurs og arrangementer.
 • Invitasjon til arrangementer forbeholdt CrossFit medlemmer.
 • Mulighet for Personlig Trening (PT)
 • Resultater som overgår forventingene dine
 • Behandlingsgaranti hos Klinikk24 til sterkt reduserte priser

 

Kortere medlemskap:

Alle våre medlemskap innebærer 6 (betalende) måneders bindingstid. I særskilte tilfeller vil det være mulig å inngå et kortere abonnement. I så tilfelle må det tas kontakt med oss via mail post@k24.no eller telefon 99 10 24 24

 

Frysing av abonnement:

Medlemskapet kan ved særskilte årsaker fryses i inntil 12 mnd. med fullt betalingsfritak. Følgende årsaker gjelder:

 • Sykdom/skade, med sammenhengende sykdoms-/skadeperiode i minimum 2 mnd.
 • Graviditet
 • Midlertidig utsestasjonering i sammenheng med jobb/studier/militærtjeneste

 

Dokumentasjon for årsaker må fremvises ved forespørsel.

 

Merk at bindingstiden for medlemskapet forskyves tilsvarende fryseperioden, slik at det fortsatt blir 6 betalende måneder før medlemskapet kan sies opp.
Fritaket gis i hele kalendermåneder. Frys av medlemeskapet skal alltid godkjennes av CrossFit Tromsø før frysepeioden og fritak for betaling innvilges. Frist for frysing av medlemskapet er innen utgangen av foregående måned.

 

Oppsigelse:

Alle medlemskap har oppsigelsestid på 2 mnd fra første hele måned. For å si opp medlemskapet må følgende skjema fylles ut og sendes inn til alexander.mednis@k24.no. Oppsigelsesskjema CrossFit Tromsø